Training in samenwerking met IFBD

De magie van sterke vragen en écht luisteren

  • Waarom zijn geraffineerde vragen de beste beïnvloedingsinstrumenten?
  • Hoe communiceert u slimmer?
  • Wat maakt u tot een betere luisteraar?
Meer info en inschrijven
vraagtechniek

Training in samenwerking met IFBD

Doe, dump of delegeer ...

  • Maak u zelf overbodig door slim en doelgericht delegeren.
  • Leer hoe u taken, projecten én verantwoordelijkheden delegeert, maar ook opvolgt. Het verhaal van apen en bananen.
  • Doe niet langer als laatste het licht uit.
Meer info en inschrijven
delegeren
leadership

Training in samenwerking met IFBD

Onzichtbaar leiderschap

WIE STUURT EN WIE GEEFT GAS …

Als manager bent u het hardst werkende lid van uw team of afdeling. U komt aan met ideeën, lost problemen op en neemt complexe taken over. Goed voor uw team, maar niet altijd goed voor uzelf. Toch kan het veel gemakkelijker. Door uzelf terug te trekken uit de dagelijkse operaties en ‘onzichtbaar’ leiding te geven. Door geen opdrachten, instructies of bevelen te geven. Door van achter de schermen mensen aan te sturen, vaak zonder dat zij dit in de gaten hebben. Het resultaat is dat mensen meer initiatief nemen, zelf problemen oplossen en harder werken. En dit maakt uw opdracht gemakkelijker zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten.

Meer info en inschrijven

KMO-portefeuille

MoonsManagement is geregistreerd dienstverlener binnen de KMO-portefeuille.

Meer info ?