Skip to main content
Cases

5 vragen aan Niels Janssens

Niels Janssens is uitgever bij LannooCampus, de wetenschappelijke imprint van uitgeverij Lannoo. LannooCampus publiceert kwalitatieve werken voor de professionele markt en voor het hoger onderwijs, telkens in samenwerking met experten.

MoonsManagement
Kan je even kort toelichten wat jouw job precies inhoudt?

Ik ben uitgever van de business, innovatie- en technologieboeken binnen LannooCampus. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor prospectie en acquisitie, en dat ik op zoek ga naar auteurs en onderwerpen. Daarna begeleid ik de auteurs tijdens het schrijven en ben ik ook verantwoordelijk tijdens de verdere productie, marketing, promotie en sales van het boek. Noem het dus eindverantwoordelijke voor dit segment van titels. Ik ben ook actief als uitgever van handboeken voor het hoger onderwijs.

Daarnaast ben ik betrokken bij wat wij digitale projecten of serviceprojecten noemen. Dit zijn projecten waarbij we vaststellen dat het boekmedium niet vanzelfsprekend is. Een concreet voorbeeld is het ontwikkelen van masterclasses binnen de ondernemersacademie bij Unizo, waarbij onze auteurs lezingen, keynotes of consultancy aanbieden.

MoonsManagement
Welke andere functies spelen een rol bij het tot stand komen van een boek?

Na het akkoord tussen uitgever en auteur, gaan een aantal medewerkers en freelancers aan de slag: een redacteur, productiecoördinator, marketingverantwoordelijke, office manager, freelance vormgevers, collega’s van de boekhouding en de commerciële diensten, medewerkers in de drukkerij en het distributiecentrum. Naar verspreiding van het boek: een klein legertje aan vertegenwoordigers + key accounts voor de grote kanalen.

Dit heet de publishing chain, een model opgemaakt door John B. Thompson, die de complexiteit binnen dit proces vastgelegd heeft.

MoonsManagement
Online speelt steeds een belangrijke rol – nog meer nu tijdens Corona – welke effecten heeft dit op de boekenverkoop en welke evolutie zie je daar in?

Veel uitgeverijen zien online verkoop als iets wat bedreigend kan zijn. Ik ervaar dat helemaal niet zo, aangezien we volledig gedigitaliseerd werken, ook de productie verloopt digitaal. Het proces van boeken maken is dus al jaren digitaal. Het effectief printen is pas de laatste stap in dit proces.

De belangrijkste uitdaging bij het uitgeven van een boek, is de manier vinden om heel dicht bij je doelgroep te komen.  Het maakt daarbij niet uit of dit online of offline moet gebeuren.

“Het proces van boeken maken is al jaren digitaal. Het effectief printen is pas de laatste stap in het proces.”

MoonsManagement
Wat zijn de variabelen die een boek succesvol maken?

Hierbij denk ik meteen aan het boek “Slimme non fictie schrijven” dat Marc Buelens schreef en waaraan ik meewerkte. In dit boek wordt een soort van gouden driehoek besproken: de auteur, de inhoud en de lezer. Een goed boek moet zich optimaal positioneren binnen deze driehoek. Het moet de inhoud heel helder communiceren, moet de noden van de lezer kennen en beantwoorden en moet inspelen op de relevatie van de auteur om dat boek te maken.

Waar veel auteurs tegenaan lopen, is dat ze meteen alle registers open willen trekken, terwijl het sterker is om heel gefocused rond één thema te werken en daar als auteur je expertise in te bestendigen met een boek.

Het succes van een boek is een combinatie van veel dingen samen. Wat het net zo intrigerend maakt is dat er geen echte formule voor bestaat. Ik heb boeken uitgegeven waar ik heel erg achter stond en die uiteindelijk minder goed verkochten, maar ook boeken waarbij we heel veel moesten bijsturen en uiteindelijk een groot succes werden. Dat is de magie van het uitgeven.

MoonsManagement
Spelen media en marketing een grote rol bij het succes van een boek?

Ja, hoewel dit ook afhangt van het type boek.

Handboeken bijvoorbeeld worden veel minder maar wel veel gerichter gepromoot, via rechtstreekse mailings aan docenten. Sommige auteurs gaan naar hogescholen om een lezing te geven over hun boek. Het kan dus ook zonder marketing en promotie in bepaalde segmenten.

Marketing speelt wel een belangrijke rol in segmenten waar de 7 touch points belangrijk zijn.  In deze theorie gaat men er van uit dat je 7 x in contact moet komen met een product voor je het gaat kopen.

Er bestaan ook grote misverstanden rond de conversie van mediabereik. Dit is pas zinvol als we zeker weten dat bijvoorbeeld social media het juiste medium is om dit boek te promoten.  Voor sommige professionele titels hebben lezingen, keynotes, consultancy opdrachten een grotere impact dan media.

Het boek “Slimme non-fictie schrijven”  en Riks boek “Waarom uw oplossing het probleem is” werden uitgegeven bij LannooCampus.

KMO-portefeuille

MoonsManagement is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Contacteer ons!