Skip to main content

Tot waar mag een leidinggevende zijn team aansturen en wanneer moet hij loslaten?

Dit boek beschrijft het input-outputmodel, volgens de principes van de bedenker Filip Vandendriessche. Output beschrijft het gewenste resultaat, input beschrijft hoe we dat resultaat bereiken. Via outputgestuurd leiderschap krijg je je medewerkers, collega’s en leidinggevenden met een groter verantwoordelijkheidsgevoel achter jouw visie.

Het boek bevat veel voorbeelden, waardoor de theorie meteen vertaald wordt naar de praktijk. De ondertitel “magistraal ondernemen met het input-outputmodel” verwijst naar de bijkomende voorbeelden uit de apothekerswereld, waardoor dit boek ook voor apothekers een eyeopener kan zijn.

Klik hier om het boek te bestellen.